Miljövänlig bergvärme

Frimärke som förklarar principen bakom bergvärmeBergvärmens största fördel att den utnyttjar solenergin lagrad i berggrunden. Det är därför man talar så mycket om miljövänlig bergvärme. Genom hål i berggrunden tar man upp energin via en bergvärmepump. Då detta är en mycket långsiktig metod där installationsavgiften ofta är mycket hög men lönar sig rejält på sikt. Alternativet kräver att du innehar ett vattenburet värmesystem.

För att på bästa sätt utnyttja fördelarna med bergvärme bör denna placeras på ett djup om ca 50-200 meter ner i marken beroende på husets storlek. Med en kollektorslang med en bladning av vatten och frostskyddsvätska för man den dubbelvikt i det ca 15 cm breda hålet.
I värmepumpen pumpas sedan vätskan in och med ett köldmedium förångas vätskan i en kompressor till stor värme som följd. När sedan temperaturen uppgått till 50grader skickas sedan värmen ut i husen och in genom elementen.

Uppstår det riktigt kalla dagar under vintern disponeras inte pumpen fullt ut av kostnadsmässiga skäl, och tar i dessa lägen hjälp av en elpatron istället med ungefär samma funktion som elvärme. För att dra nytta av bergvärme är användning av vattenburna element nästan ett måste, då det annars innebär en stor kostnad att installera detta. Har ni dessutom ett mindre avstånd än 20 meter till närmaste granne kan det vara en idé att fråga dessa om de är intresserade att installera bergvärmen tillsammans då kostnaden är mycket hög jämfört med andra värmesystem. Men i och med att hållbarheten är upp till 20 år för pumpen och ca 50 år för hålet så kan man gott och väl säga att pengarna är välinvesterade, särskilt om man planerat att bo i huset ett längre tag.

Scroll to top