En viktig diskussion

Inom ekologiforskning, energiforskning, miljöforskning och faktiskt även hälsoforskning har debatten om energi, luft och miljö gått varm. Och en term som ständigt återkommer, med all rätt, är luftvärmepumpen. Luftvärmepumpar har flertalet anmärkningsvärda användningsområden som påverkar både individuell hälsa och global natur på ett högst positivt sätt. Till exempel blir temperaturen i lokalen, kontoret eller hemmet jämnare med hjälp av luftvärmepumpar. Det bådar för en behagligare upplevelse för alla som vistas i lokalen eller hemmet, både boende, arbetare och eventuella gäster. En jämn inomhustemperatur bådar för både högre bekvämlighet och harmoni.

Luften renas dessutom av luftvärmepumpar, och detta gör att ens hälsa påverkas positivt fysiskt så väl som mentalt. Exempelvis är det lättare att sova djupt på natten och andningen blir positivt påverkad. Naturligtvis främjas också hälsan av en renare inandningsluft.

Luftkonditioneringen påverkas också positivt av användandet av luftvärmepumpar. Men, kanske viktigast av allt så skonar man naturen och signalerar till sin omgivning att miljön är värd att lägga både en extra stund och en extra slant på.

Vad som är så viktigt är ju just att detta måste göras i stor skala; alla måste hjälpas åt för att naturen ska förskonas, miljön främjas och för att den kollektiva hälsan ska vara god.

Vinsten av att ha en luftvärmepump är med andra ord stor och mångfasetterad.

Olika luftvärmepumpar

Det finns olika sorters luftvärmepumpar som fungerar på olika sätt. Den billigaste och enklaste kallas frånluftsvärmepump och den återvinner den värme som går ut från huset via ventilationen och återför detta till husets värmesystem. Sedan finns det två sorters uteluftvärmepumpar som båda har hög verkningsgrad men är beroende av att utomhustemperaturen inte sjunker under 20 minusgrader. Dessutom avger de tyvärr mindre värme ju kallare det är utomhus, alltså då de behövs som mest.  Den ena sortens uteluftvärmepump, som kallas luft-vattenvärmepumpen, överför värmen den alstrar till det värmesystemet i huset genom uppvärmt vatten, till radiatorerna.

 

Scroll to top