Det amerikanska mirakelhuset

Solpaneler

Med stigande elpriser och ökande miljömedvetenhet är det många som försöker lösa ekvationen att fram grön el till bra pris. I USA arrangerar energidepartementet vartannat år tävlingen Solar Decathlon. Studenter vid universitet och högskolor runt om i landet deltar i en tävling där det gäller att bygga ett hus som är så energisnålt och kostnadseffektivt som möjligt. Även bebolighet premieras, och vinner gör det lag som lyckas åstadkomma den bästa avvägningen mellan pris, design, energibesparing och slutligen energiproduktion. Huset ska helst skapa all energi det behöver självt, eller ge ett överskott.

 

WaterShed

I den senaste upplagan vann University of Maryland, med ett bidrag som de kallade WaterShed. Husets namn är naturligtvis en ordvits som inte är helt lätt att översätta till svenska, det är ju trots allt studenter som står bakom konstruktionen. Namnet anger även att husprojektet är inriktat på att ta tillvara på vatten i så stor utsträckning som möjligt. Avloppsvatten renas med hjälp av växter, och regnvatten samlas upp och renas på samma sätt, men separat, för att kunna användas till personlig hygien. Taket på huset är utformat för att samla upp vatten, och är även klätt med solceller för att producera el.

Utanför huset finns en trädgård där de boende ska kunna odla grönsaker och örter. Mer närproducerat än så kan det knappast bli. Här anar vi kanske också den enda nackdelen med huset: det är ingenting som kommer att fungera i städer, eftersom det kräver en hel del utrymme. Det är dock ett intressant koncept på många sätt, och den som ska bygga sitt eget permanent- eller fritidsboende bör definitivt undersöka om några av idéerna från WaterShed kan inkorporeras i projektet. Mer om WaterShed finns att läsa här.

Scroll to top